Bemutatkozás

OM: 203045/011

Telefon: 06 70 / 199-5726
E-mail cím: suli@wmk.hu
Honlapunk címe: http://wmk.hu

A Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium nemcsak a város, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb tanulólétszámmal rendelkező iskolája. A méretéből adódik ismertsége is. Talán nincs olyan ember Nyíregyházán és a megyében, aki ne hallott volna a Wesselényiről vagy régi nevén a 107-esről.

Az intézmény önálló története egy különválást követően 1969-ben kezdődött. 1974-ben költözött jelenlegi helyére, az akkor vadonatúj iskolaépületbe. A kollégium és a központi tanműhely átadására 1979-ben került sor, ekkor vált teljessé az épületkomplexum, amely ma közel ezer tanuló színvonalas szakképzését biztosítja.

Egy pályázatnak köszönhetően a főépület 2010-ben teljesen megújult, és egy új sportcsarnok megépítésére is sor került.

A fejlődés az oktatásban is folyamatos volt. A szakmunkásképzés az évek során szakközépiskolai és technikusképzéssel bővült, beindult az érettségire felkészítő felnőttoktatás. Bekapcsolódtunk az IPOSZ-, PHARE- és világbanki-, SZFP- programokba, valamint a CISCO-SYSTEMS Akademic képzésbe. Fontos mérföldkő volt a felsőfokú mérnökasszisztensi képzés beindítása a faiparban. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók között sokan tanulási nehézségekkel, magatartási zavarral küzdenek. Az ő szempontjukból különösen hasznos volt a TÁMOP 3.1.4/08/2. „Kompetencia alapú oktatás” és az IPR programban végzett intézményi tevékenység.

Az utóbbi években új problémákkal találtuk szemben magunkat: a lemorzsolódás és a bukások számának növekedésével, az érdektelenséggel, motiválatlansággal. Ezekre kíván reagálni a GINOP-6.2.3-17-2017-00017 „Nyíregyházi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” projekt, illetve a GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése pályázat, melyek végrehajtásában aktívan részt veszünk. A munkaerőpiac kihívásaihoz alkalmazkodva, és élve a jogszabályi lehetőséggel, felnőttoktatás keretében másodszakma szerzési lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek.

Az elmúlt évek során olyan képzési kínálat kialakítására törekedtünk, mely lehetővé teszi azt, hogy a hozzánk érkező tanulók a nekik megfelelő ütemben és szinten vegyenek részt a képzésben.

Szakközépiskolában elektrotechnika-elektronika (villanyszerelő), informatika (számítógép-szerelő, karbantartó), faipar (asztalos), könnyűipar (női szabó), gépészet (finommechanikai műszerész), vegyipar (ipari gumitermék előállító) szakmacsoportban, szakgimnáziumban képző- és iparművészet (divat- és stílustervező), faipar (faipari technikus), informatika (informatikai rendszerüzemeltető, műszaki informatikus, szoftverfejlesztő), szépészet (fodrász, kozmetikus) ágazatban folyik oktatás az intézményben.

A szakmai képzés gyakorlati hátterét a három telephelyünkön található jól felszerelt iskolai tanműhelyekben biztosítjuk. A szintvizsgát követően diákjaink tanulószerződéssel a térség vállalkozásainál teljesítik a szakmai gyakorlatot. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a munkaerőpiac szereplőivel, mely a gyakorlati képzésen túl más közös programok rendezését, szervezését is jelenti. 

A 2013/2014-es tanévtől iskolánk aktívan bekapcsolódott a felnőttképzésbe is. 

Az iskola nevelő-oktató munkájának középpontjában a tanulók tudásának, személyiségének felzárkóztatása áll, szükség esetén egyéni fejlesztés formájában is. Célul tűztük ki a hátrányos helyzetű és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók hátrányainak csökkentését, továbbtanulási esélyeinek javítását. Igyekszünk olyan légkört teremteni iskolánkban, ahol tanár és diák egyaránt jól érzi magát. Ezt a célt szolgálják hagyományaink, sport- és kulturális rendezvényeink.

A szakképzés fejlesztéséhez ma már elengedhetetlen a nemzetköziesítés. Célunk, hogy a vezetői kompetenciák és a munkatársak kompetenciái az európai irányelveknek megfelelően fejlődjenek, elősegítve a szakképzés minőségének folyamatos fejlesztését.

Intézményünk sok tapasztalattal rendelkezik tanulói mobilitás terén.

A Leonardo da Vinci programban (2008-2012) partnerkapcsolatban álltunk egy francia iskolával. 2016-tól az Erasmus+ pályázat keretében küldünk külföldi szakmai gyakorlatra tanulókat, 2016-ban Milánóba (“Sokszínű iskola a sokszínű Olaszországban” címmel 2016-1-HU01-KA102-022592), majd 2017-től Bragaban (“Szakmai gyakorlat a széleskörű szaktudásért Portugáliában” 2017-1-HU01-KA102-035595) („Vegyél részt! Tapasztalj! Fejlődj!” 2018-1-HU01-KA102-047403) valósítottunk meg sikeres tanulói mobilitást. Az Erasmus+ pályázataink alkalmával már a teljes gyakorlati időt valós gazdasági körülmények között, külsős gyakorlati képzőhelyeken, vállalkozóknál töltötték tanulóink.

A mobilitási projektokon túllépve, egyelőre partnerként vett rész 2019. januárjában hat diák és egy kolléga a „The Culture in Constant Change” című Erasmus+ diákcsere programban Spanyolországban, Granadában.

A tapasztalatok átadása is nemzetközi téren valósul meg. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt években, 2015-től kezdve több szakmacsoportban fogadtunk gyakorlatra erdélyi fiatalokat négy városból. Az évek alatt kialakult jó kapcsolatotok megőrzésére törekszünk. A 2018-ban benyújtott Határtalanul! pályázatunk közösen valósítjuk meg 2019-ben „A szecesszió és fürdőkultúra” címmel a romániai, borsi iskolával.

Iskolánkban működik egy hátrányos helyzetű tanulókat foglalkoztató csoport, a „tekerd!”. Tagjai LEGO kockákból készítenek „művészeti alkotásokat”, és nemzetközi szervezetekkel, mint LEGO Manufacturing Kft, illetve – főként – külföldi művészekkel dolgoznak együtt (pl. Reilly Brown (USA), Matteo Lolli (Olaszország), Marvel, Alex Trochut (Spanyolország), Howie B zenész és producer, NASA). A csoport célja, hogy tanulóink ezen a tevékenységen keresztül bővítsék ismereteiket a nemzetközi kapcsolatok terén. Emellett fejlődik technikai, művészeti és idegen nyelvi ismereteik köre, csökken a tagok lemorzsolódással való veszélyeztetettsége, és ezáltal nő a végzettség megszerzésének esélye.

2018-tól külföldi versenyeken és pályázatokon is indultak tanulóink: a robotikával foglalkozó csoportok (RobotoSokk, Wess-e, CyberShock) szlovákiai versenyen, divat- és stílustervező diákjaink portugáliai pályázaton vettek részt.

Szeretnénk, ha a tőlünk kikerülő diákok piacképes szakmát kapnának a kezükbe, mellyel el tudnak helyezkedni.

Skip to content