Közzétételi lista

Untitled-1

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó
telephelyei
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző
intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH
statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának
címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70 199 5726
E-mail cím: suli@wmk.hu
Honlap: www.wmk.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző
intézmény esetében a működést megalapozó végleges
működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma,
kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának
típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és –
az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a
törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve,
beosztása és elérhetősége
Innovációs és Technológiai Minisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője
a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu
Honlap:https://nyiregyhaziszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja
alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató
családi és utónevét és elérhetőségét,
Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu

Igazgató: Bánné Gulyás Katalin
Telefon: +36 70 199 5726
E-mail: suli@wmk.hu

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti
bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium

NAPPALI MUNKAREND
Abroncsgyártó 4 0722 24 01
Asztalos 4 0722 08 01
Asztalos 34-543-02 (kifutó)
Divat- és stílustervező 54-211-02 (kifutó)
Divat-, jelmez- és díszlettervező 5 0212 16 02
Divatszabó (szakmairány: Női szabó) 4 0723 16 03
Faipari technikus 5 0722 08 02
Faipari technikus 54-543-01 (kifutó)
Fodrász 5 1012 21 01
Fodrász 54-815-01 (kifutó)
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 0612 12 02
Informatikai rendszerüzemeltető 54-481-06 (kifutó)
Ipari gumitermék előállító 34-543-04 (kifutó)
Kozmetikus 54-815-02 (kifutó)
Kozmetikus technikus 5 1012 21 03
Műszaki informatikus 54-481-05 (kifutó)
Női szabó 34-542-06 (kifutó)
Számítógép-szerelő, karbantartó 34-523-02 (kifutó)
Szoftverfejlesztő 54-213-05 (kifutó)
Villanyszerelő 34-522-04 (kifutó)
Villanyszerelő (szakmairány: Épületvillamosság) 4 0713 04 07

ESTI MUNKAREND
Fodrász 54-815-01 (kifutó)
Kozmetikus 54-815-02 (kifutó)
Női szabó 34-542-06 (kifutó)
Villanyszerelő 34-522-04 (kifutó)
f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://bit.ly/3jVmK3R
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett
osztályok, csoportok száma
https://bit.ly/2PmmNcU - [beiratkozásra meghatározott idő]
https://bit.ly/3siZWgR - [engedélyezett osztályok, csoportok száma]
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető
kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is
https://bit.ly/316Sr0v
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje
https://bit.ly/3CDBwDV
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv
alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események
időpontjai
https://bit.ly/3vUm5UK - [nyitvatartási rend]
https://bit.ly/3nSn6JL - [ütemterv]
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és
működési szabályzata és házirendje
https://bit.ly/3byuYua - [szakmai program]
https://bit.ly/3mEflrA - [szervezeti és működési szabályzat]
https://bit.ly/3vUMoe2 - [házirend]
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és
szakképzettsége
https://bit.ly/3d6akly
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://bit.ly/3jX4tDi
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és
kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
https://bit.ly/3BERix4
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti
követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje
https://cutt.ly/PRKg9Hj - [osztályozó vizsga követelmények]
https://bit.ly/2P1PRqa - [tanulmányi vizsga tervezett ideje]
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://bit.ly/39duiKd
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://bit.ly/3chkTmB
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés
tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó
képzési programja
nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000935
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az
intézmény a minőségpolitikája.
nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi
és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai)
nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező
vezetési program
https://bit.ly/3seU8F6
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai
tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának
munkájának értékelése), összegző jelentés
nem releváns

Megszakítás